ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ Π. ΑΝΤΩΝΙΑ

Σχετικά

• Αστικό Δίκαιο Ακίνητα: Αγοραπωλησίες Ακινήτων. Έλεγχος Συμβολαίων. Έλεγχος τίτλων στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Αντιπαροχές και Εργολαβικά Συμβόλαια. Διεκδικητικές και Αναγνωριστικές Αγωγές. Αγωγές Διανομής. Προστασία της νομής και της κυριότητας. Κτηματολόγιο: Αίτηση και Καταχώριση Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων. Διορθώσεις και εγγραφές κτηματολογίου. Αγωγές κτηματολογίου. Κληρονομικό: Διαθήκες. Αναγνώριση, Προσβολή και Ακύρωση Διαθηκών. Αποδοχές και Αποποιήσεις Κληρονομιών. Κληρονομικές Αγωγές. Μισθώσεις: Μισθωτικές Συμβάσεις. Εμπορικές Μισθώσεις. Μισθωτικές Διαφορές. Αγωγές και Διαταγές Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων. Οικογενειακό: Αγωγές Διαζυγίων. Αιτήσεις Συναινετικών Διαζυγίων με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφοτέρων των συζύγων. Αγωγές Επιμέλειας τέκνων. Διατροφές. Αναγνώριση και Προσβολή Πατρότητας. Υιοθεσία. Δικαστική Συμπαράσταση. Αγωγές αποζημιώσεως τροχαίων ατυχημάτων. Αγωγές χρέους και αποζημιώσεων. Διαταγές Πληρωμής. • Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο Σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. Εταιρικές Αγωγές. Σύσταση Σωματείων, Συλλόγων και Συνεταιρισμών. Σύνταξη πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. Τραπεζικές Συμβάσεις, Εμπράγματες Εξασφαλίσεις Τραπεζών • Εργατικό Δίκαιο Εργατικά Ατυχήματα. Διεκδικήσεις Δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων, συμβάσεις εργασίας, ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών –εργαζομένων. • Διοικητικό Δίκαιο Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων, τελωνειακών παραβάσεων και εν γένει φορολογικών διαφορών. Αγωγές, Προσφυγές, Εφέσεις και Αιτήσεις Ακυρώσεως όλων των βαθμίδων των Διοικητικών Δικαστηρίων. • Φορολογικό & Ασφαλιστικό Δίκαιο Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διαφορές. Θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών προς έκδοση συντάξεως. • Βιομηχανική Ιδιοκτησία Έλεγχος, Καταχώρηση και Κατοχύρωση Σήματος. Προστασία διακριτικών Γνωρισμάτων. • Πνευματική Ιδιοκτησία Κατοχύρωση και Προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων • Μεταφράσεις Mεταφράσεις κειμένων από την Ελληνική προς όλες τις γλώσσες και αντίστροφα καθώς και διερμηνείες σε δικαστικές και άλλες υποθέσεις. • Δίκαιο αλλοδαπών Υποθέσεις που αφορούν στο δίκαιο αλλοδαπών, όπως η παροχή νομικών συμβουλών, άδειες διαμονής αλλοδαπών, αντιρρήσεις κατά της κράτησης αλλοδαπών, αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, είτε ανάκλησης αδειών διαμονής.

Επαφή

Μεγάλου Αλεξάνδρου 79
1ος όροφος
Τρίλοφος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 575 00

Δρομολόγηση

Αξιολογήστε πρώτος!


Επαφή

6948116702


Share & Bookmarking

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Διαφήμιση